• (0472)66-34-13
 • specintzir@ukr.net
 • м. Черкаси, вул. Тараскова, 14
 • Людям
  з порушенням зору
  Стандартна версія
  A- A+
 • Правила прийому

  Порядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, наказ Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року № 831

  Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто.

  До заяви додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини;

  • довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

  • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

  • довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;

  • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

  • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

  • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

  • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

  • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

  • висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

  • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

  Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».